Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13281
Назва: Застосування методів нечіткої логіки для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємств
Інші назви: Application of fuzzy logic methods to determine the integral indicator of financial stability of enterprises
Автори: Кравченко, Марина Олегівна
Kravchenko, Maryna Olehivna
Ключові слова: економічна стійкість
структурна збалансованість
фінансова стійкість
неосистемна парадигма
нечітка логіка
підприємство
economic sustainability
structural balance
financial stability
neo-system paradigm
fuzzy logic
enterprise
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Кравченко, М. О. Застосування методів нечіткої логіки для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємств [Текст] / Марина Олегівна Кравченко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 26. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Статтю підготовлено за результатами дослідження механізму формування економічної стійкості підприємств на основі принципово нового підходу до проведення їх структуризації: чотири типи підсистем визначаються залежно від їх просторово-часової локалізації. Теоретичний аналіз дозволив висунути гіпотезу про те, що рівень економічної стійкості підприємства є обумовленим рівнем збалансованості чотирьох типів його підсистем і може бути окресленим на основі її оцінювання. У процесі її емпіричної перевірки виникла необхідність порівняння отриманих оцінок з результатами визначення рівня фінансово-економічної стійкості підприємства на основі коефіцієнтів, що традиційно використовуються як її індикатори. Це обумовило необхідність розробки методики їх згортки. Роботу підготовлено в межах проекту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету на тему «Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей» (ID:65810 29.08.2016 (378-1)). Мета. Статтю присвячено висвітленню авторського підходу до виведення інтегрального показника фінансової стійкості через застосування методів нечіткої логіки та проведенню кореляційного аналізу його значень з отриманими раніше значеннями індексу системної збалансованості машинобудівних підприємств. Методи (методологія). Теоретико-методологічний базис дослідження формувався в контексті нової неосистемної економічної парадигми, для чого використовувались загальнонаукові методи, зокрема аналізу і синтезу, індукції та дедукції. Для проведення емпіричного дослідження застосовувались специфічні методи технології дата-майнингу, в тому числі – факторний аналіз на основі головних компонент та нечітка логіка. Результати. Застосування нечіткої логіки дозволило провести згортку фінансових коефіцієнтів та визначити на їх основі інтегральний показник фінансової стійкості підприємств. Значення показника, розраховані для низки машинобудівних підприємств за період 2004-2015 рр., продемонстрували тісний лінійний зв'язок зі значеннями індексу системної збалансованості підприємств, що фактично дозволило підтвердити гіпотезу. Introduction.This article іs prepared according to the research of the mechanism of formation of enterprises’ economic sustainability on the basis of a fundamentally new approach to their structuring: four types of subsystems are allocated according to their spatiotemporal localization. The theoretical analyses has allowed us to hypothesize that the level of economic sustainability is agreed upon the level of balance of enterprises’ four subsystems and may be determined on the basis of its estimation. For empirical verification of the hypothesis it is advisable to compare such evaluations with the estimations of finance and economic stability level of enterprises on the basis of the ratios which are traditionally used as its indicators. This, in its turn, causes the necessity to develop the method of convolution. The research is conducted within the project “Development of an online platform of analysis and scenario planning of Ukrainian regions’ sustainability in the context of the quality and safety of human life” (ID: 65810 29.08.2016 (378-1)), supported by the state budget main fund. Purpose.This aim of article is ground the author's approach the determination of the integral indicator of financial stability through the application of fuzzy logic methods and its correlation analysis with previously obtained estimates of system balance of machine-building enterprises. Methods (methodology).The theoretical and methodological foundations of the research are formed in the context of the new neo-system economic paradigm. General scientific methods, such as method of analysis and synthesis, induction and deduction methods, are applied to do this. The specific methods of Data Mining Technology, including Principal Component Analysis and Fuzzy Logic are applied to conduct the empirical research. Results.The application of fuzzy logic has allowed us to convolute financial ratios and to determine the integral indicator of enterprises’ financial stability on their basis. The strong linear relationship between values of the indicator and values of the index of enterprises’ system balance for a number of machine-building enterprises for the period of 2004-2015 is demonstrated. The hypothesis of the research is confirmed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13281
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 26. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
19.pdf843.7 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.