Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1217
Назва: Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму
Інші назви: Methods and tools for cost-functional characteristics optimization of computerized alarm systems using genetic algorithm
Автори: Биковий, Павло Євгенович
Bykovyy, Pavlo Yevhenovych
Ключові слова: методи багатокритеріальної та комбінаторної оптимізації
multiobjective optimization methods
функціонально-вартісний аналіз
cost-functional analysis
морфологічний аналіз
morphological analysis
системи тривожної сигналізації
alarm system
нечіткі множини
fuzzy sets
генетичні алгоритми
genetic algorithms
Дата публікації: 2010
Бібліографічний опис: Биковий, Павло Євгенович. Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Павло Євгенович Биковий.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 187 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЇ Биковий П.Є. Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти. - Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2011. Дисертація присвячена розробці методів і засобів оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем тривожної сигналізації (КСТС) на основі генетичного алгоритму. У дисертації розвинутий метод компонування КСТС на основі вперше запропонованого методу відображення значень хромосом генетичного алгоритму в аргументи задачі багатокритеріальної структурної оптимізації функціонально-вартісних характеристик КСТС та удосконаленого методу оцінювання функціо¬нальних характеристик КСТС з допомогою нечітких множин. Для реалізації запропонованих методів створено комп'ютерну систему, яка підтримує процес розробки СТС. Для зменшення вартості ліній зв'язку розроблено спеціалізований контролер, що забезпечує зв'язок сповіщувача з приймально-контрольним прила¬дом по двохпровідній мережі та живлення великої групи сповіщувачів по ній же. Для КСТС з незахищеним середовищем передачі запропоновано організацію послідовного інтерфейсу, що базується на виявленій максимальній кількості його елементів, які можна використати для захисту повідомлень, їх комбінованому застосуванні, а також прихованій детермінованій та псевдовипадковій їх заміні, що забезпечує надійний захист мережі від імітації сповіщувачів та індивідуальний захист систем, а також не дозволяє зловмиснику вивчати повідомлення сповіщувачів при штучно створених атаках і дає можливість створювати пастки для зловмисника. Ключові слова: методи багатокритеріальної та комбінаторної оптимізації, функціонально-вартісний аналіз, морфологічний аналіз, системи тривожної сигналізації, мікроконтролери, нечіткі множини, генетичні алгоритми. Bykovyy P.Y. Methods and tools for cost-functional characteristics optimization of computerized alarm systems using genetic algorithm. - Manuscript. Thesis for a Ph.D. (candidate of technical sciences) degree in specialty 05.13.05 -computer systems and components. - Ternopil National Economic University, Ternopil, 2011. Dissertation is devoted to the development of methods and tools for cost-functional optimization of computerized alarm systems (CAS) using genetic algorithm. In the present study a further development of multicriteria structured optimization method of CAS cost-functional characteristics was received using the proposed type of selection in genetic algorithm during the solution process of an extreme combinatorics task and the CAS functional characteristics estimation method was improved using fuzzy sets. To implement the proposed methods a computer system was developed which supports the process of alarm system design. To reduce the cost of communica¬tion lines, a specialized controller, that communicates a large group of detectors with the central panel using two-wired network and powers them throught the same network was developed. For CAS with unsecured transmission environment a new serial inter¬face was proposed that is based on selected maximum number of elements, that can be used to protect messages, their combined usage and a hidden deterministic and pseudo¬random usage, that provides a reliable protection of network from detectors simulation and individual protection of alarm systems, also it does not allow an attacker to learn the detectors message in artificial attacks and allows to create traps for the attacker. Keywords: multiobjective optimization methods, cost-functional analysis, morphological analysis, alarm system, fuzzy sets, genetic algorithms.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1217
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dis_Pavlo_Bykovyy.pdf32.91 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.