Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1216
Назва: Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи
Інші назви: Accounting of joint venture expenses and results without creating a juridical person
Автори: Шестерняк, Марія Михайлівна
Shesternyak, Mariya Mykhaylivna
Ключові слова: облік
accounting
спільна діяльність без створення юридичної особи
joint venture without creating a juridical person
оператор спільної діяльності
operator of the joint venture
витрати
expenses
доходи
incomes
результати
results
спільна діяльність у будівництві
building a joint venture
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Шестерняк, Марія Михайлівна. Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Марія Михайлівна Шестерняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 321 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Шестерняк М. М. Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2013. Викладено результати дослідження теоретичних, організаційних та методичних аспектів і чинної практики обліку витрат, доходів та фінансових результатів спільної діяльності без створення юридичної особи суб'єктів господарювання в будівництві. У дисертації досліджено передумови й місце спільної діяльності без створення юридичної особи в інституційній економіці. З'ясовано економічний зміст та етимологію поняття «спільна діяльність», проблеми її нормативно-правового і договірного регулювання в Україні. Удосконалено систему класифікації витрат та доходів від спільної діяльності в будівництві відповідно до потреб користувачів. Розкрито проблеми обліку спільної діяльності й визначено шляхи їх розв'язання. Досліджено облік витрат, доходів та фінансових результатів спільної діяльності в будівельних організаціях. Запропоновано зміни у робочому плані рахунків залежно від потреб управління відповідно до умов договору щодо спільного проекту в частині витрат учасників спільної діяльності. Розроблено концептуальну модель особливостей облікових процесів учасників спільної діяльності й оператора, який виконує облікові та управлінські функції у спільному проекті. Ключові слова: облік, спільна діяльність без створення юридичної особи, оператор спільної діяльності, витрати, доходи, результати, спільна діяльність у будівництві. ANNOTATION Shesternyak M.M. Accounting of joint venture expenses and results without creating a juridical person. - As a manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Economic Studies. Specialty 08.00.09 -accounting, analysis and auditing (according to the types of economic activity). -Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2013. The results of the research of theoretical, organizational and methodical aspects and current practice of accounting and controlling expenses, incomes and financial results of joint venture without creating a juridical person of the subjects of economic activity in the construction have been stated. The premises and location of joint venture without creating a juridical person in the institutional economy have been researched in the thesis. Economic content and etymology of the concept «joint venture», problems of its normative, legal and contractual regulation in Ukraine have been examined. A conceptual model of peculiarities of accounting processes of participants of joint venture and operator who performs accounting and managerial functions in a common project has been worked out. The system of classification of expenses and incomes in the result of joint venture in the construction according to the needs of users has been improved. The problems of joint venture expenses have been analyzed and the ways of their overcoming have been determined. Changes in the working plan of accounts depending on the contract terms about a common project in the part of expenses of the joint venture participants have been suggested. It has been recommended to separate individual stages of joint venture accounting process with the aim of improving the methodology of accounting. The specifics of controlling a joint venture without creating a juridical person in the construction have been revealed, a model of the process of control which consists of three main stages and phases has been elaborated. Key words: accounting, joint venture without creating a juridical person, operator of the joint venture, expenses, incomes, results, building a joint venture.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1216
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis.doc_Shesternyak_M._M..pdf5.11 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.