Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1067
Назва: Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних
Інші назви: Mathematical modeling of the linear dynamic systems by the methods of interval data analysis
Автори: Максимова, Ірина Ярославівна
Maksymova, Iryna Yaroslavivna
Ключові слова: параметрична ідентифікація
parameters identification
інтервальні дані
interval data
динамічна система
dynamic system
допускові коридори
tolerance solution
ітераційний метод
iteration method
Дата публікації: 2008
Бібліографічний опис: Максимова, Ірина Ярославівна. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Максимова Ірина Ярославівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2008. - 156с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЇ Максимова І.Я. Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. -Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2008. Дисертаційна робота присвячена розробці на основі аналізу інтервальних даних методу, алгоритму та програмного забезпечення для параметричної ідентифікації лінійних динамічних систем з дискретним часом, які відзначаються низькою часовою складністю і дозволяють будувати допускові коридори інтервальних моделей. Досліджено особливості класичних методів розв'язування задач параметричної ідентифікації лінійних динамічних систем з дискретним часом. Встановлено властивості множини допускових оцінок параметрів моделей динамічних систем, які притаманні цій множині у випадку адитивних та обмежених за амплітудою похибок в каналах вимірювань. Розроблено новий метод параметричної ідентифікації моделей динамічних систем на основі аналізу інтервальних даних. Розроблено процедуру адаптивного настроювання параметрів методу пошуку допустимої розв'язку на множині параметрів лінійних динамічних систем. Створено алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження та реалізації методу параметричної ідентифікації моделей динамічних систем на основі аналізу інтервальних даних. Ключові слова: параметрична ідентифікація, інтервальні дані, динамічна система, допускові коридори, допустимий розв'язок, ітераційний метод. Maksymova І. Ya. Mathematical modeling of the linear dynamic systems by the methods of interval data analysis. - Manuscript. Thesis for the Ph.D. (candidate of science) degree by speciality 01.05.02 -mathematical modeling and computing methods. - Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2008. Dissertation is devoted to development on the basis of interval data analysis the method, algorithm and software for parameters identification of the linear dynamic systems with discrete times, which are differd low temporal complexity and allow to build the tolerance corridors of interval models. Properties of set of tolerance estimations of parameters of models of the dynamic systems are install. The new method of parameters identification of the linear dynamic systems on the basis of interval data analysis is developed. Procedure of the adaptive tuning of parameters of method of search the tolerance solution on the set of parameters of the linear dynamic systems is developed. The algorithmic and software providing for research and realization of method of parameters identification of the linear dynamic systems on the basis of interval data analysis are created. Keywords: parameters identification, interval data, dynamic system, tolerance solution, iteration method.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1067
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Diser_maksymova.pdf2.35 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.