Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1049
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorЯремко, Оксана Михайлівна-
dc.contributor.authorYaremko, Oksana Mykhaylivna-
dc.date.accessioned2016-03-04T09:51:01Z-
dc.date.available2016-03-04T09:51:01Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationЯремко, Оксана Михайлівна. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правововї традиції : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Оксана Михайлівна Яремко, Київ. нац. ун-т внутріш. справ.– К. : Б.в., 2009.– 221 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1049-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 - філософія права. - Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2009. Робота присвячена комплексному висвітленню проблеми контамінації раціонального та гуманістичного вимірів в інституті покарання у контексті європейської правової традиції. У дисертації доведено, що під впливом низки чинників на різних етапах розвитку суспільства раціональний та гуманістичний виміри в інституті покарання змішувалися, зіставлялися, увідповіднювалися, поєднувались, а також роз'єднувалися, розривалися аж до протиставлення. Показано, що інститут покарання залежно від домінування кожного з вимірів (раціонального чи гуманістичного) набував специфічності: інквізиційно-репресивний інститут покарання формувався за значної переваги раціоцентрично-утилітарного виміру над гуманістичним, а за домінування раціонально-духовного виміру над раціоцентричним інквізиційно-репресивний характер цього інституту зводився до мінімуму. Ключові слова: контамінація, європейська правова традиція, гуманізм, раціональне, інститут покарання, правова реальність, правове мислення, правова культура. SUMMARY Yaremko О. M. Contamination of rational and humanistic surveys in genesis of punishment institute in the context of european law tradition.-Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Law by Speciality 12.00.12 - Philosophy of Law. - Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2009. The thesis focuses on the complex study of the problem dealing with contamination of rational and humanistic surveys in genesis of punishment institute in European law tradition. There has been substantiated that on the different stages of society development rational and humanistic surveys in the punishment institute were mixed, compared, stated, joined and also were separated, divided and even contrasted under the influence of some factors. It has been shown that punishment institute gained a specific features depending on the domination of every survey (rational or humanistic): inquisitorial and repressive institute of punishment was being formed with superiority of ratiocentral and utilitarian survey on humanistic one, and under conditions of rational and spiritual survey the superiority inquisitorial and repressive character of this institute was minimized. Key words: contaminatsiya, european legal tradition, humanism, rational, institute of punishment, law reality, law thought, law culture.uk_UA
dc.subjectконтамінаціяuk_UA
dc.subjectcontaminatsiyauk_UA
dc.subjectєвропейська правова традиціяuk_UA
dc.subjecteuropean legal traditionuk_UA
dc.subjectгуманізмuk_UA
dc.subjecthumanismuk_UA
dc.subjectраціональнеuk_UA
dc.subjectrationaluk_UA
dc.subjectінститут покаранняuk_UA
dc.subjectinstitute of punishmentuk_UA
dc.subjectправова реальністьuk_UA
dc.subjectlaw realityuk_UA
dc.subjectправове мисленняuk_UA
dc.subjectlaw thoughtuk_UA
dc.subjectправова культураuk_UA
dc.subjectlaw cultureuk_UA
dc.titleКонтамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиціїuk_UA
dc.title.alternativeContamination of rational and humanistic surveys in genesis of punishment institute in the context of european law traditionuk_UA
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація_Яремко.PDF1.29 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.