Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1048
Назва: Статут територіальної громади як джерело конституційного права України
Інші назви: Charter of the territorial hromada as a source of a constitutional law of Ukraine
Автори: Чудик, Наталія Олегівна
Chudyk, Natalia Olegivna
Ключові слова: місцеве самоврядування
local government
статутна нормотворчість
authorized law-making
статут територіальної громади
the charter of a territorial hromada
структура статуту територіальної громади
structure of the charter of a territorial hromada
функції статуту територіальної громади
functions of the charter of a territorial hromada
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Чудик, Наталія Олегівна. Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Чудик Наталія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 228 с.
Короткий огляд (реферат): Чудик Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права України. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. - Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 2011. Дисертація присвячена дослідженню статуту територіальної громади як джерелу конституційного права України. Визначається поняття та юридичні властивості статуту територіальної громади, його місце в системі локальних джерел конституційного права. Досліджується історія статутів територіальних громад та статутного регулювання місцевого самоврядування в Україні у контексті світового досвіду . Дається авторське визначення статуту територіальної громади та висвітлюються його основні конституційно-правові характеристики. Розкриваються предмети статутного регулювання суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування, норми статуту територіальної громади та їх видова характеристика, структура та її елементи, функції та конституційно-правові проблеми їх реалізації. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері конституційно-правового регулювання статуту територіальної громади як джерела конституційного права України. Ключові слова: місцеве самоврядування, статутна нормотворчість, статут територіальної громади, структура статуту територіальної громади, функції статуту територіальної громади. Chudyk N. О. Charter of the territorial hromada as a source of a constitutional law of Ukraine. - On rights for a manuscript. Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Legal Sciences under speciality 12.00.02. -Constitutional law; Municipal law. - Koretsky State and Law Institute of National Academy of Science of Ukraine.-Kyiv, 2011. The dissertation is devoted to researching of the charter of a territorial hromada as source of the constitutional law of Ukraine. The concept and legal properties of the charter of a territorial hromada, its place in system of local sources of the constitutional law is investigated. The history of charters of territorial hromada and charter adjusting of local self-government is probed in Ukraine in the context of world experience. The author's definition of the charter of a territorial hromada is giving and its basic constitutionally-legal characteristics are shined. Subjects of charter regulation of public relations in sphere of local government, norm of the charter of a territorial hromada and their specific characteristic, structure and its elements, functions and constitutionally-legal problems of their realization reveal. The offers on current legislation improvement in sphere of constitutionally-legal regulation of the charter of a territorial hromada as source of a constitutional law of Ukraine are made. Key words: local government, authorized law-making, the charter of a territorial hromada, structure of the charter of a territorial hromada, functions of the charter of a territorial hromada.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1048
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація_Чудик.PDF828.16 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.